News

Actua

De groep VINCI, die aan de oorsprong ligt van het Fonds VINCI, biedt een structurele en duurzame steun aan organisaties die een van deze doelen nastreven. Deze steun neemt de vorm van een peterschap aan door medewerkers van de groep VINCI, samen met een tijdelijke financiële steun voor investeringen. De peters of meters stellen hun professionele competenties ter beschikking van de ondersteunde organisaties.