Project indienen

Wat moet je weten?

Procedure

Om deel te nemen aan onze projectoproep vult u het aanvraagformulier in dat beschikbaar is op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Volg de volgende stappen uw dossier in te dienen:

 1. Ga naar de website van de Koning Boudewijnstichting. Gebruik deze link om meteen bij de projectoproep van het Fonds VINCI te komen.
 2. Neem de tijd om de instructies en de selectiecriteria voor het indienen van projecten aandachtig te lezen. Zorg ervoor dat u de verwachtingen van het Fonds VINCI en de specifieke vereisten voor de projectoproep begrijpt.
 3. Vul het aanvraagformulier in met alle vereiste informatie. Wees duidelijk en nauwkeurig in uw antwoorden en benadruk de relevante aspecten van uw project.
 4. Verzamel alle gevraagde aanvullende documenten, zoals begrotingen, ramingen, enz.
 5. Zodra het aanvraagpakket en de aanvullende documenten klaar zijn, dient u uw aanvraag in. Nadien ontvangt u een bevestiging van indiening.

Wij raden u aan de aangegeven termijn voor het indienen van dossiers strikt na te leven.

Alle stappen succesvol uitgevoerd? Veel succes met uw aanvraag voor de projectoproep van het Fonds VINCI!

Project indienen 2024

Kalender 2024

 • Lancering van de projectoproep: 11 januari 2024

11 januari 2024 werd er een nieuwe projectoproep gelanceerd op de website van de Koning Boudewijnstichting met als thema ‘toegang tot de arbeidsmarkt’.

 • Uiterste datum indiening dossier: 26 maart 2024

De Koning Boudewijnstichting aanvaardt projecten tot 26 maart 2024. Hierna is het niet meer mogelijk om een dossier in te dienen.

 • Bekendmaking laureaten: 07 november 2024

Nadat de projectoproep officieel wordt afgesloten in maart, is het wachten tot 07 november 2024. Dan zal de Koning Boudewijnstichting de laureaten bekend maken.

Deze drie data zijn belangrijk in het traject van de projectoproep. Noteer ze dus goed in jullie agenda’s!

Welke zijn de fases van het selectieproces van de projecten?

 1. Voorselectie van de ontvangen dossiers: zodra de aanvragen zijn ontvangen, zullen de correspondentes van het Fonds VINCI i.s.m de Koning Boudewijnstichting een eerste selectie uitvoeren. In deze fase wordt nagegaan of alle aanvragen voldoen aan het vooropgestelde thema en de criteria.
 2. Evaluatie van de dossiers door de jury: de leden van de jury ontvangen de voorgeselecteerde dossiers en evalueren deze zorgvuldig. Zij houden hierbij rekening met de relevantie van het thema en de potentiële impact van elk project.
 3. Eerste beraadslaging door de jury: na een grondige evaluatie van deze projecten komt de jury voor een eerste keer samen in juni om te beraadslagen en te discussiëren over de aanvragen. Zij delen hun standpunten, wisselen ideeën uit en maken een eerste selectie van de projecten.
 4. Bespreking en ontmoeting met de peter/meter en de projectdrager: in dit stadium worden er bezoeken georganiseerd in de vzw’s waarbij ze de gelegenheid krijgen om de meter of peter te ontmoeten en hun project voor te stellen. Deze bezoeken helpen om de ontwikkelingsperspectieven en verwachtingen voor de peter/meter beter te begrijpen voordat de definitieve beslissing wordt genomen.
 5. Tweede beraadslaging door de jury: na de bezoeken aan de vzw’s, die tijdens de zomermaanden plaatsvinden, komt de jury in oktober voor een laatste keer samen voor een tweede beraadslaging. Zij houdt rekening met de nieuwe informatie van de correspondenten en maakt een finale beoordeling en selectie.
 6. Besluit van het bestuurscomité: het bestuurscomité neemt de definitieve beslissing over de geselecteerde projecten en de toe te kennen bedragen, rekening houdend met de aanbevelingen van de jury.

Opzet en follow-up van het partnership

Het opzetten en opvolgen van het partnership zijn essentieel voor een vruchtbare en duurzame samenwerking.

De KBS zal een overeenkomst afsluiten met de geselecteerde vzw’s voor het administratieve en financiële luik van de overeenkomst.

Met het Fonds VINCI zal de peter/meter ook een overeenkomst ondertekenen specifiek voor het peterschap.

Deze overeenkomsten bepalen duidelijk de verwachtingen van elke partij, het gebruik van de toegekende fondsen, de invulling van het peterschap alsook de doelstellingen en de te controleren indicatoren.

De Koning Boudewijnstichting volgt de realisatie van elk project nauw op, volgens de bepalingen van de overeenkomst. De correspondentes van het Fonds VINCI blijven ter beschikking van de peter/meter en de projectdrager om de samenwerking te bevorderen en hulp te bieden indien nodig. Om een vlotte samenwerking te garanderen, zullen er evaluaties plaatsvinden.

Na 6 maand en na één jaar zal de gesteunde vzw, in samenwerking met de peter/meter, een evaluatieverslag indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Dit verslag wordt gebruikt om het partnership met de gesteunde vzw te evalueren, de toekomstperspectieven te bepalen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren.

Samenstelling van het bestuurscomité en leden van de jury

De jury bestaat uit externe deskundigen, medewerkers van de groep VINCI en wordt voorgezeten door een externe deskundige.

Het bestuurscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, vertegenwoordigers van de groep VINCI en de voorzitter van de jury. Het comité wordt voorgezeten door een onafhankelijk persoon die zorgt voor een neutraal bestuur.

Na afloop van het evaluatieproces wordt het verslag van de jury voorgelegd aan het bestuurscomité van het Fonds VINCI. Dit comité baseert zich op de beslissing van de jury in haar finale selectie.