Kalender

Kalender 2024

  • Lancering van de projectoproep: 11 januari 2024

11 januari 2024 werd er een nieuwe projectoproep gelanceerd op de website van de Koning Boudewijnstichting met als thema ‘toegang tot de arbeidsmarkt’.

  • Uiterste datum indiening dossier: 26 maart 2024

De Koning Boudewijnstichting aanvaardt projecten tot 26 maart 2024. Hierna is het niet meer mogelijk om een dossier in te dienen.

  • Bekendmaking laureaten: 07 november 2024

Nadat de projectoproep officieel wordt afgesloten in maart, is het wachten tot 07 november 2024. Dan zal de Koning Boudewijnstichting de laureaten bekend maken.

Deze drie data zijn belangrijk in het traject van de projectoproep. Noteer ze dus goed in jullie agenda’s!

Een project indienen – 2024

Selectieprocedure

Inzending dossiers door vzw's

01-03/2024

Beoordeling van ingediende dossiers

03-05/2024

Voorselectie van de dossiers door de juryleden

06/2024

Zoeken (indien nodig) naar peters/meters voor de voorgeselecteerde vzw's

06/2023

De voorgeselecteerde vzw's worden bezocht door onze correspondentes en de meter/peter

08/2024

Laatste juryvergadering – definitieve selectie van de gesteunde projecten

10/2024

Aankondiging van de geselecteerde projecten

11/2024