Selectiecriteria

Projecten komen in aanmerking als ze aan de volgende criteria voldoen

 1. Ze moeten passen binnen de thema’s:
  – De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen
  – Het bouwen aan een betere samenleving
 2. De peters en meters zijn de essentiële sleutelfiguren voor het Fonds VINCI. Een project zonder meter of peter zal niet door de finale selectieprocedure geraken.
  meer info over het peterschap
 3. Het gaat om projecten die zullen worden uitgevoerd in België, in de regio’s waar ondernemingen of werknemers van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België actief zijn. Dit waarborgt de efficiëntie en betrokkenheid van het peterschap.
 4. De gevraagde financiële steun is bedoeld voor investeringen in:
  Materiële zaken (gereedschap, IT-apparatuur, inrichting van ruimtes, enz.)
  Immateriële zaken zoals opleidingen gerelateerd aan het project.
  Voor terugkerende kosten, zoals lonen of huurwaarborgen, kan men geen dossier indienen.
 5. De gevraagde financiële steun moet worden gebruikt in het jaar na de selectie en de projecten dienen een realistische planning voor uitvoering te bevatten. Het peterschap is niet beperkt in de tijd.
 6. De projecten dienen een duurzame impact te hebben. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen komen niet in aanmerking.
 7. De vzw is toegewijd om tijd en energie te investeren aan de verdere ontwikkeling van het project.

Bij haar selectie zal de jury letten op de volgende criteria 

1. Meerwaarde van het peterschap:
De jury zal de toegevoegde waarde evalueren die het peterschap zal bieden aan het project, de begunstigden en de organisatie.

2. Verband met de vaardigheden of activiteiten van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België
We willen een toegevoegde waarde creëren aan de hand van onze technische competenties, de sectorkennis en de middelen van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België. Onze jury let hier op projecten die aansluiten bij de expertise en activiteiten van de groep, waardoor er samenwerkingen ontstaan met een krachtigere synergie.

3. Duurzame positieve impact op het geselecteerde thema
De jury let op de duurzame positieve impact die het project kan bijdragen aan ‘Samenleven’ of ‘Toegang tot de arbeidsmarkt’.

4. Meerwaarde van de financiële steun:
Er wordt geëvalueerd in hoeverre de financiële steun een meerwaarde biedt voor het project, de begunstigden en de organisatie.

5. Doelgerichte inzet van middelen:
We beoordelen in hoeverre de gevraagde middelen, zowel menselijk als financieel, zijn afgestemd op de gestelde doelen.