Procedure

Hoe uw aanvraag indienen ?

Om deel te nemen aan onze projectoproep vult u het aanvraagformulier in dat beschikbaar is op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Volg de volgende stappen uw dossier in te dienen:

  1. Ga naar de website van de Koning Boudewijnstichting. Gebruik deze link om meteen bij de projectoproep van het Fonds VINCI te komen.
  2. Neem de tijd om de instructies en de selectiecriteria voor het indienen van projecten aandachtig te lezen. Zorg ervoor dat u de verwachtingen van het Fonds VINCI en de specifieke vereisten voor de projectoproep begrijpt.
  3. Vul het aanvraagformulier in met alle vereiste informatie. Wees duidelijk en nauwkeurig in uw antwoorden en benadruk de relevante aspecten van uw project.
  4. Verzamel alle gevraagde aanvullende documenten, zoals begrotingen, ramingen, enz.
  5. Zodra het aanvraagpakket en de aanvullende documenten klaar zijn, dient u uw aanvraag in. Nadien ontvangt u een bevestiging van indiening.

Wij raden u aan de aangegeven termijn voor het indienen van dossiers strikt na te leven.

Alle stappen succesvol uitgevoerd? Veel succes met uw aanvraag voor de projectoproep van het Fonds VINCI!

Project indienen op de website van de KBS