Werking

De werking van het Fonds VINCI

Het Fonds VINCI ondersteunt organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Meer specifiek ondersteund ze projecten die onder de twee volgende themas vallen: “Samenleven” en “Toegang tot de arbeidsmarkt

Het Fonds VINCI kent niet alleen financiële steun toe, maar biedt de werknemers van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België ook de kans om hun competenties vrijwillig in te zetten bij vzw’s die steun aanvragen. Dit gebeurt aan de hand van een peterschap.

De peters en meters zijn de essentiële sleutelfiguren voor het Fonds VINCI. Alleen projecten waarbij de vrijwillige inzet van de werknemers van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België mogelijk is, kunnen worden geselecteerd.

Lees meer over het peterschap

Onze doelstellingen

VINCI is wereldwijd leider in de bouw- en concessiesector. Ook op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil de Groep zijn stempel drukken. Samen met publieke en private partners worden nieuwe en doeltreffende partnerships gecreëerd om iedere vorm van uitsluiting tegen te gaan. “La Fondation VINCI pour la Cité” doet dat sinds 2002 in Frankrijk en sinds 2012 biedt het Fonds VINCI deze mogelijkheid ook in België.

Het Fonds VINCI vormt de schakel tussen de competenties van de VINCI-medewerkers en de noden van vzw’s. Het Fonds VINCI kan ook financiële steun verlenen aan projecten waar investeringen voor nodig zijn.

Het Fonds VINCI ondersteunt duurzame projecten die mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt aan een baan willen helpen. Het Fonds VINCI moedigt eveneens initiatieven aan die bijdragen tot meer sociale cohesie.

Selectieprocedure

Inzending dossiers door vzw's

01-03/2024

Beoordeling van ingediende dossiers

03-05/2024

Voorselectie van de dossiers door de juryleden

06/2024

Zoeken (indien nodig) naar peters/meters voor de voorgeselecteerde vzw's

06/2023

De voorgeselecteerde vzw's worden bezocht door onze correspondentes en de meter/peter

08/2024

Laatste juryvergadering – definitieve selectie van de gesteunde projecten

10/2024

Aankondiging van de geselecteerde projecten

11/2024