Samenstelling van het Beheerscomité en samenstelling van de jury

Samenstelling van het Bestuurscomité en leden van de jury

Het Bestuurscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van het Fonds VINCI en vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting. Het wordt voorgezeten door een onafhankelijke persoon die zowel voor de Koning Boudewijnstichting als de stichtende entiteiten een externe is. Deze externe voorzitter zorgt voor een neutraal perspectief en garandeert een evenwichtig bestuur.

De jury bestaat uit externe deskundigen en uit medewerkers van de VINCI-groep.

Na afloop van het evaluatieproces wordt het verslag van de jury voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds VINCI. Dit comité neemt de eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming op zich. Het neemt de aanbevelingen van de jury zorgvuldig in overweging, rekening houdend met de doelstellingen van het Fonds VINCI.