Samenstelling van het Beheerscomité en samenstelling van de jury

Samenstelling van het bestuurscomité en leden van de jury

De jury bestaat uit externe deskundigen, medewerkers van de groep VINCI en wordt voorgezeten door een externe deskundige.

Het bestuurscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, vertegenwoordigers van de groep VINCI en de voorzitter van de jury. Het comité wordt voorgezeten door een onafhankelijk persoon die zorgt voor een neutraal bestuur.

Na afloop van het evaluatieproces wordt het verslag van de jury voorgelegd aan het bestuurscomité van het Fonds VINCI. Dit comité baseert zich op de beslissing van de jury in haar finale selectie.