Toegang tot de arbeidsmarkt

Toegang tot de arbeidsmarkt

Onze missie is om te strijden tegen elke vorm van uitsluiting zodat iedereen een rol, een plaats en waardigheid kan vinden in onze maatschappij.

Dit doen we door initiatieven te steunen die onder twee thema’s vallen (‘Samenleven’ en ‘Toegang tot de arbeidsmarkt’). Omdat wij geloven dat deze initiatieven de grootste impact zullen hebben op een meer inclusieve samenleving.

Waarom het thema ‘Toegang tot de arbeidsmarkt’?

Het Fonds VINCI moedigt vooral initiatieven aan binnen dit thema die leiden tot de professionele (re)integratie van mensen die nu uitgesloten worden van de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan scholing, opleiding, vervoer naar het werk, en andere essentiële zaken die het verschil kunnen maken in het vinden en behouden van een baan. Zeker voor personen die zich in een niet-alledaagse situatie bevinden.

Enkele voorbeelden van projecten onder het thema

Toegang tot de arbeidsmarkt

Nuttige links

Selectiecriteria

Bekijk of jouw project in aanmerking komt en of ze voldoet aan de criteria van de jury.

Onze werking

Kom meer te weten over de werkwijze van het Fonds VINCI