Onze thema's

Een woordje uitleg

In 2024 zal het Fonds VINCI organisaties in België steunen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen, door een van de volgende acties te voeren ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede:

  • inschakeling op de arbeidsmarkt
  • vorming en kwalificatie
  • mobiliteit vergemakkelijken

Bij het Fonds VINCI zetten we ons in om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting en om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. Om dit doel te bereiken, bieden wij steun aan vzw’s rekening houdend met twee thema’s die jaarlijks afwisselen: “Samenleven” en “Toegang tot de arbeidsmarkt”.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze twee thema’s essentieel zijn voor een meer inclusieve samenleving. Onze toewijding aan het samenleven komt tot uiting in onze steun aan projecten die sociale banden en solidariteit tussen individuen versterken. Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft, steunen we initiatieven die inzetten op professionele (re)integratie van mensen die nu uitgesloten worden van de arbeidsmarkt.

Onze twee thema's – meer in detail