Opzet en follow-up van het partnerschap

Het opzetten en opvolgen van het partnerschap zijn essentieel voor een vruchtbare en duurzame samenwerking.

Zodra de financiering is toegekend, wordt een partnerschap tot stand gebracht door de ondertekening van een ondersteuningsovereenkomst tussen de projectleider binnen de vzw en de Koning Boudewijnstichting (voor het Fonds VINCI). De bedrijven van de VINCI-groep zorgen er dan weer voor dat er een partnerschapsovereenkomst wordt opgesteld tussen de projectleider van de vzw en de peter(s)/meter(s) vanuit de groep. Deze overeenkomst bepaalt duidelijk de rol van elke partij, het gebruik van de toegekende fondsen, de invulling van het peterschap, alsook de doelstellingen en de te controleren indicatoren.

De Koning Boudewijnstichting volgt de realisatie van elk project nauw op, volgens de bepalingen in de overeenkomst. De correspondentes van het Fonds VINCI blijven ter beschikking van de peter/meter en de projectleider om de samenwerking sterk te houden en hulp te bieden indien nodig. Om de vlotte samenwerking te garanderen, zullen er regelmatig evaluaties plaatsvinden.

Na één jaar stuurt de peter/meter, in samenwerking met de projectleider, een evaluatierapport naar de Koning Boudewijnstichting. Dit verslag wordt gebruikt om het partnerschap met de gesteunde vereniging te evalueren en de toekomstperspectieven te bepalen. Het is een essentiële stap om de bereikte resultaten te beoordelen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren.