Opzet en follow-up van het partnerschap

Het opzetten en opvolgen van het partnership zijn essentieel voor een vruchtbare en duurzame samenwerking.

De KBS zal een overeenkomst afsluiten met de geselecteerde vzw’s voor het administratieve en financiële luik van de overeenkomst.

Met het Fonds VINCI zal de peter/meter ook een overeenkomst ondertekenen specifiek voor het peterschap.

Deze overeenkomsten bepalen duidelijk de verwachtingen van elke partij, het gebruik van de toegekende fondsen, de invulling van het peterschap alsook de doelstellingen en de te controleren indicatoren.

De Koning Boudewijnstichting volgt de realisatie van elk project nauw op, volgens de bepalingen van de overeenkomst. De correspondentes van het Fonds VINCI blijven ter beschikking van de peter/meter en de projectdrager om de samenwerking te bevorderen en hulp te bieden indien nodig. Om een vlotte samenwerking te garanderen, zullen er evaluaties plaatsvinden.

Na 6 maand en na één jaar zal de gesteunde vzw, in samenwerking met de peter/meter, een evaluatieverslag indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Dit verslag wordt gebruikt om het partnership met de gesteunde vzw te evalueren, de toekomstperspectieven te bepalen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren.