Samenwerking met de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting

Het Fonds VINCI is een bedrijfsfonds dat zich inzet voor de bevordering van het sociaal en maatschappelijk welzijn. Elk jaar lanceert de Koning Boudewijnstichting onze projectoproep. De projectoproepen worden steeds gelanceerd in januari en staan open tot eind maart. In deze periode kunnen organisaties, die eveneens een sociaal en maatschappelijk doel nastreven, hun initiatieven indienen.

Voor het selectieproces hebben wij gekozen voor een aanpak waarbij we elk jaar twee hoofdthema’s wisselen:

Onze thema's

Samenleven

Het thema ‘Samenleven’ is gericht op het ondersteunen van innovatieve projecten die sociale cohesie, inclusie en diversiteit bevorderen. Talrijke organisaties ijveren al jaren om meer sociale cohesie te realiseren in de maatschappij. Het Fonds VINCI begeleidt vooral projecten waarin het finale doel is jongeren te sensibiliseren tot meer burgerschap, de meest geïsoleerde mensen sociaal te re-integreren en aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen toegang te geven tot huisvesting.

Toegang tot de arbeidsmarkt

Dit thema richt zich op de economische en professionele emancipatie van mensen die nu uitgesloten worden van de arbeidsmarkt. We ondersteunen projecten die kansen bieden op het het gebied van werk, training en vorming, en het verbeteren van hun mobiliteit, zodat mensen hun volledige potentieel kunnen realiseren en zich kunnen (re)integreren in de maatschappij.

Voor een meer gedetailleerde uitleg

Dankzij deze thema’s kunnen we onze middelen en expertise concentreren om projecten te ondersteunen die een positieve verandering teweegbrengen in de maatschappij en sociale vooruitgang bevorderen.

Onze nauwe samenwerking met de Koning Boudewijnstichting is essentieel voor het efficiënte beheer van onze projectoproepen. Zo kunnen wij rekenen op hun expertise en ervaring in filantropie en in de selectie van projecten met een grote sociale impact.

De projectoproepen worden steeds gelanceerd via de website van de Koning Boudewijnstichting (klik hier voor het projectoproep van 2024) waarop men alle nodige informatie kan terugvinden. Eenmaal de aanvragen binnen zijn, speelt de Koning Boudewijnstichting een cruciale rol in het verzamelen en centraliseren van de projecten.

Ons team doet vervolgens, samen met de Koning Boudewijnstichting, een eerste voorselectie van de aanvragen om na te gaan of ze beantwoorden aan het thema en de criteria. Alle projecten die aan de voorwaarden voldoen worden voorgesteld aan de jury opdat de meest veelbelovende projecten worden geselecteerd. De jury, bestaande uit werknemers van VINCI Energies Belgium en de groep VINCI in België en externe deskundigen, vergadert een eerste keer in juni en zorgt voor een neutrale beoordeling van de projecten

Vervolgens wordt er bij de geselecteerde vzw’s een bezoek ingepland waarin onze correspondentes de kans krijgen om de activiteiten van de vzw’s beter te begrijpen. Deze bezoeken zijn ook een uitstekende gelegenheid om de werking van de vzw’s en haar projecten te ontdekken en hun potentiële impact te beoordelen.

Tot slot komt in oktober de jury voor een tweede keer samen voor een laatste overleg. Tijdens deze vergadering zal er beslist worden hoeveel vzw’s er uiteindelijk zullen gesteund worden en welke bedragen er zullen toegekend worden. Dit grondige selectieproces zorgt ervoor dat de beslissingen weloverwogen zijn rekening houdend met de expertise van de juryleden.

Dankzij ons partnership met de Koning Boudewijnstichting en de bijdrage van de jury, streven we ernaar de meest veelbelovende projecten te selecteren om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting en om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.