Over ons

In het kort ons Wat, Waarom en Hoe?

Een bedrijfsfonds ontstaan uit de groep VINCI in België en VINCI Energies Belgium dat een positieve impact wil hebben op de samenleving door deel te nemen aan maatschappelijk projecten.
Het Fonds VINCI kent niet alleen financiële steun toe, maar biedt de medewerkers van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België ook de kans om hun competenties vrijwillig in te zetten bij vzw’s. Dit gebeurt aan de hand van een peterschap.
Dankzij de financiële steun van bedrijven van de groep VINCI in België en VINCI Energies Belgium die een deel van hun winst doneren aan het Fonds VINCI en via ons unieke peterschapsprogramma, dat medewerkers van de groep VINCI in België en VINCI Energies Belgium in staat stelt hun vaardigheden ten dienste te stellen van non-profitorganisaties.

Het doel? Ons samen inzetten tegen elke vorm van uitsluiting in onze maatschappij

De CEO van VINCI richtte in 2002 de Fondation VINCI pour la Cité in Frankrijk op. Naar dit voorbeeld werd het Fonds VINCI in België opgericht. Onder het motto: ‘samen deelnemen aan maatschappelijke projecten’, wil het Fonds VINCI streven naar een meer inclusieve toekomst en zo dit engagement waarmaken. 

Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen vzw’s ondersteunen in België die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting en om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. Om dit doel te bereiken, bieden wij steun aan vzw’s rekening houdend met twee themas die jaarlijks afwisselen: “Samenleven” en “Toegang tot de arbeidsmarkt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze twee thema’s essentieel zijn voor een meer inclusieve samenleving. 

Menselijke en financiële middelen… Wat bedoelen we daar juist mee?

Het Fonds VINCI kent niet alleen financiële steun toe, maar biedt de werknemers van VINCI Energies Belgium en van de groep VINCI in België ook de kans om hun competenties vrijwillig in te zetten bij vzw’s. Dit gebeurt aan de hand van een peterschap.  

Wat is een peterschap?

Via het unieke peterschapsprogramma van het Fonds VINCI bieden we werknemers van de groep VINCI  in België de mogelijkheid om op een actieve manier (in werktijd en vrije tijd) bij te kunnen dragen aan de werking van een vzw. Organisaties kunnen op deze manier niet enkel rekenen op financiële steun, maar ook op de unieke vaardigheden die onze werknemers te bieden hebben. 

Lees meer over het peterschap
Meer informatie

Brochure Fonds VINCI

Instructies voor gebruik