Samen leven

Samenleven

Onze missie is om te strijden tegen elke vorm van uitsluiting zodat iedereen een rol, een plaats en waardigheid kan vinden in onze maatschappij.

Dit doen we door initiatieven te steunen die onder twee thema’s vallen (‘Samenleven’ en ‘Toegang tot de arbeidsmarkt’). Omdat wij geloven dat deze initiatieven de grootste impact zullen hebben naar een meer inclusieve samenleving.

Waarom het thema ‘Samenleven’?

Talrijke organisaties ijveren al jaren om meer sociale cohesie te realiseren in de maatschappij. Het Fonds VINCI begeleidt vooral projecten met als doel jongeren te sensibiliseren tot meer burgerschap, de meest geïsoleerde personen sociaal te re-integreren en aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen toegang te geven tot huisvesting. Dit kan zich vertalen naar projecten die jongeren educatieve kansen bieden, initiatieven die sociaal isolement tegengaan en programma’s die huisvesting mogelijk maken voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Voorbeelden van projecten in dit thema

Nuttige links

Selectiecriteria

Bekijk of jouw project in aanmerking komt en of ze voldoet aan de criteria van de jury.

Onze werking

Kom meer te weten over de werkwijze van het Fonds VINCI