23 december 2022

269.000 euro voor 12 verenigingen die elke vorm van uitsluiting die bestrijden

Het Fonds VINCI, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doel de strijd aan te gaan tegen elke vorm van uitsluiting; om aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven. In 2022 steunt het Fonds 12 Belgische organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen, door een van de volgende acties te voeren ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede: inschakeling op de arbeidsmarkt, vorming en kwalificatie en mobiliteit vergemakkelijken. Zo krijgen 6 Vlaamse, 1 Brusselse en 5 Waalse verenigingen in totaal 269.000 euro om kansarmoede te bestrijden.

Resultaat van de projectoproep 2022

De groep VINCI, die aan de oorsprong ligt van het Fonds VINCI, biedt een structurele en duurzame steun aan organisaties die een van deze doelen nastreven. Deze steun neemt de vorm van een peterschap aan door medewerkers van de groep VINCI, samen met een tijdelijke financiële steun voor investeringen. De peters of meters stellen hun professionele competenties ter beschikking van de ondersteunde organisaties.

Het peterschap kan diverse vormen aannemen:

  • Deelnemen aan het verenigingsleven: steun bij het schoolleven, vrijwilligerswerk, hulp aan mensen met problemen, enz.
  • Expertise aanreiken voor het beheer van een vereniging (boekhouding, strategie, communicatie, human resources, enz.) of voor technische facetten (werkzaamheden, veiligheid, recht, enz.).
  • Werk in onderaanneming toevertrouwen aan de onderneming waarbij men peter is, of de bekendmaking van die onderneming bij de klanten en leveranciers van de Groep
  • Mensen met problemen advies verstrekken inzake hun oriëntering op de arbeidsmarkt en hen inwijden in facetten van het leven van een onderneming (animatie van een cv-workshop, simuleren van een interview, werfbezoek, enz.)

Het Fonds VINCI wil op die manier de duurzaamheid van de projecten en acties van de ondersteunde organisaties versterken.

U vindt hierbij de lijst van de 12 ondersteunde projecten met een korte beschrijving en de contactgegevens.

Het Fonds VINCI lanceert een nieuwe projectoproep in 2023.