Vzw Collectif des Femmes

Louvain-la-Neuve

PROJECT

Het ‘Collectif des Femmes’ is een vzw die erkend is als Centrum voor socio-professionele  integratie. Het is een ontmoetings-, uitwisselings- en reflectieplaats die de interculturele banden bevordert tussen Belgische en migrantenvrouwen, maar ook een plek waar ze diverse opleidingen kunnen volgen die hun sociale integratie vergemakkelijken. Het richt zich tot het Fonds VINCI om de inrichting van een werkplaats te helpen financieren voor de herstelling en afwerking van smartphones en tablets. Dit project past binnen een strategie om nieuwe competenties te ontwikkelen voor beroepen met toekomst. Het wil een tiental personen per jaar opleiden, die vervolgens economisch leefbare microprojecten kunnen lanceren en tegelijk kunnen bijdragen tot de vermindering van de afvalberg.

Peterschap

De peter van het project, Frédéric Mayné, zal sollicitatiegesprekken organiseren met de stagiairs en samen met hen een bezoek brengen aan het lasatelier van een bedrijf van VINCI Energies Belgium. Hij zal ook oude of kapotte smartphones kunnen leveren aan de vzw.

Financiering

€ 7.000

2020