Vzw Solidarité-Logement

Brussel

PROJECT

Om de strijd aan te binden met slechte huisvesting en dakloosheid, kopen de vrijwilligers van de vzw ‘Solidarité-Logement’ gebouwen die ze inrichten en verhuren aan mensen in kansarmoede – in de eerste plaats vrouwen en jongeren – die geen betaalbare woning vinden. Daarbij wordt ook altijd begeleiding aangeboden om op eigen benen te kunnen staan. De vereniging is momenteel eigenaar van zes gebouwen, waaronder een recentelijk gekocht pand in Montegnée, nabij Luik. Daar worden transitwoningen ingericht om er zeven jongeren aan de rand van de samenleving en/of jonge eenoudergezinnen op te vangen. Doordat ze er maximaal 18 maanden mogen blijven, zullen hier op vijf jaar tijd een zestigtal jongeren onderdak vinden. Ze krijgen er persoonlijke begeleiding van een ‘AMO’, een dienst voor preventieve jeugdzorg in een open omgeving, in samenwerking met het OCMW en het ‘Centre d’Information et d’aide à la Jeunesse’. De renovatiewerken, die zullen gebeuren met de hulp van de jongeren zelf, moeten tegen eind april 2022 klaar zijn. Het Fonds VINCI betaalt de plaatsing van de verwarming (4 verwarmingsketels) en de schilderkosten. De meter zal niet alleen de offerte van de verwarmingsinstallateur nakijken, maar ook samen met de vzw nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen.

Peterschap

Michèle Geoffroy en haar collega Philippe Bourbon van VINCI Facilities hebben de offerte voor de verwarming nagekeken en ze zullen met de vzw de mogelijkheid bekijken om zonnepanelen te installeren.

Financiering

20.000 euro

2021