La Maison’Elle

Rixensart

PROJECT

Sinds 1983 biedt la Maison’Elle 20 opvangplaatsen aan vrouwen in probleemsituaties, met of zonder kinderen. Het doel is niet alleen tijdelijke huisvesting bieden, maar hen ook helpen om uit hun crisissituatie te geraken en om een nieuw leefproject uit te stippelen. Dit dankzij een respectvol en solidair leefkader, actief luisteren, educatieve en sociale begeleiding en toegang tot diverse activiteiten die openstaan voor de buitenwereld.

Het Fonds VINCI zal de uitbreidingswerken van het huis ondersteunen en meer bepaald de inrichting en uitrusting van een polyvalente werkplaats.

 

Peterschap

De meter van het project, Michèle Geoffroy (VINCI Facilities), zal de vereniging adviseren over hoe dit initiatief beter bekend te maken. Ze zal ook meewerken aan de organisatie van een crowdfunding.

 

Financiering

€ 19.200 

2019