Huize Levensruimte

Averbode

PROJECT

In het kader van de jeugdzorg houdt de vzw Huize Levensruimte zich bezig met het opvangen en begeleiden van een veertigtaljongeren in moeilijke opvoedingssituaties. Na een complex van zes nieuwe woningen te hebben gebouwd, doet ze een beroep op het Fonds VINCI om het uitgestrekte terrein achter de gebouwen aan te leggen. Het is daarbij tegelijk de bedoeling om er een gemeenschappelijke tuin van te maken en er via natuurlijke materialen gezellige hoekjes af te bakenen waar de bewoners de nodige rust vinden. Voor de levering van de planten en het tuinmateriaal zal Huize Levensruimte beroep doen op een sociale onderneming die momenteel al ondersteund wordt door het Fonds VINCI.

 

Peterschap

De peter van het project, David Binder (Cegelec), heeft zelf verschillende jaren doorgebracht in de vzw, wat hem geholpen heeft om een nieuwe start te nemen in het leven en wil daarom zijn dankbaarheid betuigen. Samen met Dominique Goidts (Cegelec), zal hij deelnemen aan de inrichtingswerken en technisch advies geven.

 

Financiering

€ 18.000

2019