Monceau-Fontaines

Monceau-sur-Sambre

Project

De site voor sociale economie van Monceau-Fontaines verenigt op een oud en afgedankt industrieterrein twaalf verenigingen en bedrijven met sociaal oogmerk. Zij hebben allemaal de bedoeling om te werken aan het voorzien van vorming en werkgelegenheid voor kansarmen en laaggeschoolden, het versterken van partnerschappen tussen initiatieven voor sociale economie en de bevordering van een rechtvaardiger en meer solidaire samenleving.

Met de steun van het Fonds VINCI zal een groendak worden aangelegd op het terrein van een van de twaalf partners, AID Soleilmont. Dit zal gebeuren door de stagiairs van Soleilmont die een opleiding park- en tuinonderhoud volgen. Het groendak zal dienen als ‘uitstalraam’ voor geïnteresseerde particulieren en als oefenterrein voor toekomstige stagiairs.

 

Peterschap

Guy Bertels (VINCI Energies Belgium) zal als peter het project introduceren in de regio van Charleroi en voornamelijk bij architecten en aannemers bij de Waalse regering, de politieke wereld… en als dusdanig hun competenties en mogelijkheden promoten.

 

Financiering

€ 15.800

Terug naar overzicht