kunstZ

Borgerhout

Project

KunstZ voert een sociaal en artistiek project uit dat mensen met een diverse sociale en culturele achtergrond de weg wil wijzen naar de professionele culturele sector. KunstZ is ontstaan uit het decoratelier Kopspel dat gevestigd is in een school in Borgerhout en zich heeft toegelegd op hout- en metaalconstructies: decors, tentoonstellingspanelen, theateropstellingen, podia, tribunes, enz. Binnen kunstZ krijgen mensen van andere origine de kans om professionele vaardigheden te verwerven die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Naast tewerkstellingsbegeleiding, biedt kunstZ de deelnemers zichtbaarheid en de kans om werkervaring op te doen door zelf theaterproducties te maken. Sinds 2011 richt kunstZ ook een specifieke theateropleiding voor anderstaligen in.

Dankzij de steun van het Fonds VINCI zal de vereniging zich op professionele wijze kunnen uitrusten (aankoop van IT-materiaal, lesmateriaal en meubilair), waardoor de medewerkers en deelnemers efficiënter en doeltreffender zullen kunnen werken.

 

Peterschap

Het peterschap wordt waargenomen door Bart Artois (VINCI Energies Belgium). Hij zal ondersteuning bieden bij het uitbouwen van een nieuw personeelsbeleid (opmaak van een arbeidsreglement, tijdelijke contracten, …) en de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen.

 

Financiering

€ 15.000 euro

Terug naar overzicht