Het anker

Brussel

Project

Het Anker biedt in de Brussels Begijnhofwijk opvang en ruimte voor ontmoeting, dienstverlening en activiteiten voor mensen uit drie doelgroepen. In de eerste plaats helpt zij heel kansarme gezinnen en ook heel kwetsbare ouderen (met een pensioen dat onder de armoededrempel ligt) die geen rusthuis kunnen betalen om zo lang mogelijk in de wijk te blijven wonen en zich in te schakelen in het gemeenschapsleven. Ten tweede verzorgt zij het onthaal voor mensen van buitenlandse origine, meestal zonder papieren. En ten slotte ondersteunt zij daklozen die in grote nood verkeren.

De vereniging wil met de steun van het Fonds VINCI een micro-economisch project opzetten: ateliers organiseren die bepaalde bezoekers de mogelijkheid bieden om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om gebruiksvoorwerpen en producten te vervaardigen die dan te koop worden aangeboden in een internetwinkel.

Het Anker zal financieel gesteund worden door het Fonds VINCI voor de aankoop van verbruiksmateriaal (fototoestellen, zeefdrukmateriaal enz.).

 

Peterschap

Het peterschap wordt waargenomen door Malika Baba (VINCI Energies Belgium), Stijn Tavernier (Cegelec) en Joëlle Michiels (VINCI Facilities). Zij zullen toetreden tot de Raad van Bestuur, meehelpen aan de naai-en kookateliers, ateliers fotografie en zeefdruk voor de creatie van hun producten, een website creëren om de verkoop van hun producten te promoten, communicatiebeleid uitstippelen, zorgen voor naamsbekendheid en vrijwilligerswerk doen binnen de organisatie.

 

Financiering

€ 11.500

Terug naar overzicht