Project indienen

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep met een kandidaatsdossier. Dit dient te worden ingevuld en opgestuurd via de KBS-website.

 

Kalender 2023

 • Lanceren projectoproep: 12 januari 2023
 • Uiterste datum indiening dossier: 28 maart 2023
 • Bekendmaking laureaten: 09 november 2023

 

 

Procedure voor beoordeling dossiers

 • Formele controle van de ingediende aanvragen
 • Evaluatie van de dossiers door de Jury
 • Eerste beraadslaging van de Jury
 • Gedachtewisseling en ontmoeting met de peter en de organisatie van het project
 • Tweede beraadslaging van de Jury
 • Beslissing van het Bestuurscomité

 

Bekrachtiging en opvolging van het partnerschap

Als de financiële ondersteuning wordt toegekend, ondertekenen de drager van het project en de Koning Boudewijnstichting (voor het Fonds VINCI) een ondersteuningsovereenkomst. De ondernemingen van de groep VINCI waken erover dat er een partnerschapsakkoord wordt afgesloten tussen de peter(s) en de drager van het project, met daarin een duidelijke rolverdeling, het gebruik dat zal worden gemaakt van de toegekende hulp, de invulling van het peterschap, alsook de doelstellingen en indicatoren die moeten worden opgevolgd.

De KBS staat in voor de opvolging van de realisatie van het project op basis van de bepalingen in de overeenkomst. De permanente vertegenwoordiger van het Fonds VINCI blijft ter beschikking van de peter en van de drager van het project om hulp te bieden bij het levend houden van de samenwerking. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden met verslaggeving.

Na een jaar maakt de peter de door de drager van het project en hemzelf ingevulde evaluatieverslag over aan de KBS. Zo kan er een balans worden opgemaakt van het partnerschap  en kunnen de toekomstperspectieven worden bepaald.

 

Samenstelling Bestuurscomité

Het Bestuurscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van het Fonds VINCI en de KBS. Het wordt voorgezeten door een persoon die voor beide organisaties een externe is.

 

Samenstelling jury

De jury is samengesteld uit externe experts en medewerkers van de groep VINCI. De jury is onafhankelijk en neemt de beslissingen collegiaal. Het juryrapport wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds VINCI, dat de eindbeslissing neemt.

 

Vertegenwoordigers Fonds VINCI

 • Els De Brouwer, Management Assistant, VINCI Energies International Belgium
 • Timea Debisschop, Management Assistant, VINCI Energies Belgium

 

>  STEL HIER JE PROJECT VOOR  <