Fonds VINCI

Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting en om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. Het Fonds kent niet alleen financiële steun toe, maar biedt de medewerkers van de Groep VINCI ook de kans om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties. Zij zetten zich op duurzame wijze in door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de ondersteunde organisaties.

Het Fonds VINCI ondersteunt dan ook twee belangrijke thema’s: toegang tot de arbeidsmarkt en samenleven. Hoe pakken we dit aan?

> Omkadering van sociaal engagement
VINCI is wereldwijd leider in de bouw- en concessiesector. Ook op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil de Groep zijn stempel drukken. Samen met publieke en private partners worden nieuwe en doeltreffende partnerships gecreëerd om iedere vorm van uitsluiting tegen te gaan. “La Fondation VINCI pour la Cité” doet dat sinds 2002 in Frankrijk en sinds 2012 biedt het Fonds VINCI deze mogelijkheid ook in België.

> Een helpende hand en financiële steun
Het Fonds VINCI vormt de schakel tussen de competenties van de VINCI-medewerkers en de behoeftes van verenigingen of bedrijven met een sociaal doel. Het Fonds VINCI kan ook financiële steun verlenen aan projecten waar investeringen voor nodig zijn.

> Werk en maatschappelijke integratie
Het Fonds VINCI ondersteunt duurzame projecten die mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt aan een baan willen helpen. Het Fonds VINCI moedigt eveneens initiatieven aan die bijdragen tot meer sociale cohesie.