Werking & Selectiecriteria

Het Fonds VINCI ondersteunt organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven met menselijke en financiële middelen. Het Fonds VINCI zal dus niet alleen financiële steun toekennen, maar stimuleert ook de medewerkers van VINCI om zich, in de vorm van een peterschap, in te zetten bij de ondersteunde organisaties. Alleen projecten waarbij de vrijwillige inzet van medewerkers van de groep VINCI mogelijk is, kunnen worden geselecteerd.

Profiel van de projecten die in aanmerking komen

 • De projecten voldoen aan de uitgangspunten van het Fonds VINCI en passen binnen de thema’s ‘De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen’ of ‘Het bouwen aan een betere samenleving’.
 • De peters zijn de essentiële sleutelfiguren voor het Fonds VINCI en willen hun competenties inzetten om het project te ondersteunen.
 • De projecten worden in België uitgevoerd, in de wijken waar de ondernemingen of de medewerkers van de groep VINCI actief zijn. Deze nabijheid staat borg voor de efficiëntie en relevantie van het peterschap.
 • De gevraagde financiële steun gaat naar uitgaven voor investeringen in materiaal of in immateriële noden. Terugkerende kosten kunnen niet worden gedekt.
 • De financiële steun moet worden gebruikt in het jaar na de selectie. Het peterschap daarentegen is onbeperkt in de tijd. De projecten voorzien een realistische kalender voor hun uitvoering.
 • De initiatieven beogen duurzaamheid en zorgen voor blijvende werkgelegenheid of activiteiten. Tijdelijke projecten komen niet in aanmerking.
 • De organisatie is bereid om tijd en energie te besteden aan de verdere ontwikkeling van het project.

 

Bij haar selectie zal de jury letten op volgende criteria

 • Toegevoegde waarde van het peterschap voor het project, de begunstigden en de organisatie
 • Verband met de bevoegdheden of de activiteiten van de groep VINCI
 • Meerwaarde van de financiële steun voor het project, de begunstigden en de organisatie
 • Mate waarin middelen (menselijk en financieel) en streefdoelen op elkaar zijn afgestemd