Thema’s

Toegang tot de arbeidsmarkt

Het Fonds VINCI moedigt vooral initiatieven aan die leiden tot professionele (re)integratie van mensen die nu uitgesloten worden van de arbeidsmarkt. Denk aan scholing, opleiding, vervoer naar het werk,… Allemaal essentiële zaken om een job te vinden en te houden.

Samenleven

Talrijke organisaties ijveren al jaren om meer sociale cohesie te realiseren in de maatschappij. Het Fonds VINCI begeleidt vooral projecten waarin het finale doel is jongeren te sensibiliseren tot meer burgerschap, de meest geïsoleerde mensen sociaal te re-integreren en aan de meest achtergestelde mensen toegang te geven tot huisvesting.

In 2021 zal het Fonds VINCI organisaties in België steunen die samenleven bevorderen, door een van de volgende acties te voeren ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede:

  • Jeugd en engagement
  • Toegang tot wonen
  • Maatschappelijke reïntegratie