De medewerkers van de groep VINCI zetten zich in voor een betere inschakeling op de arbeidsmarkt van mensen in moeilijkheden

De toegang tot werk vergemakkelijken voor mensen in een onzekere situatie, zodat zij opnieuw een plaats vinden in de samenleving: dat is het doel van de 15 verenigingen die in 2019 steun krijgen van het Fonds VINCI, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De geselecteerde verenigingen (8 in Vlaanderen, 1 in Brussel en 6 in Wallonië) staan onder het peter- of meterschap van 21 medewerkers van de groep VINCI. Bovendien ontvangen zij in totaal 249.000 euro om hun plannen te verwezenlijken.

13 jan 2019

De hulp van het Fonds VINCI bestaat uit financiële steun, maar ook en vooral uit het engagement van de medewerkers via een peter- of meterschap. Medewerkers van de groep VINCI krijgen de kans om zich in te zetten bij de verenigingen die steun ontvangen en hun acties voor mensen in moeilijkheden te versterken.

De peters en meters stellen minstens een jaar lang hun knowhow en netwerk ter beschikking van de ondersteunde verenigingen. Zij leveren vrijwillige externe hulp via concrete acties op maat die inspelen op de noden van de vereniging: technische, strategische of logistieke bijstand, advies bij de keuze van materieel, medewerking aan activiteiten van de vereniging, netwerking voor het uitvoeren van stages, vorming en begeleiding van de begunstigden…

De financiële steun zal bijvoorbeeld worden gebruikt om een winkeltje te renoveren dat werk biedt aan mensen met een beperking en ook wat leven brengt in de buurt, of om werkplekken voor domotica en automatisering in te richten in een centrum voor sociaal-professionele integratie.

Het Fonds zal in februari 2019 een nieuwe projectoproep lanceren.

 

Terug naar nieuwsoverzicht