Stel een project voor

Zo dient u een dossier in

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep. Het kandidaatsdossier is beschikbaar op de website van de Stichting. Het dient te worden ingevuld en opgestuurd via de website van de Koning Boudewijnstichting.

Kalender:

 • Lanceren van de projectoproep: 16 januari 2019
 • Uiterste datum voor het indienen van dossiers: 15 april 2019
 • Bekendmaking van de laureaten: november 2019

 

 1. 1.     Procedure voor het beoordelen van dossiers

De ingediende dossiers zullen het volgende traject afleggen:

 • Ontvankelijkheidscontrole van de ontvangen dossiers
 • Evaluatie van de dossiers door de Jury
 • Eerste beraadslaging van de Jury
 • Gedachtewisseling en ontmoeting met de drager van het project
 • Tweede beraadslaging van de Jury
 • Beslissing van het Bestuurscomité

 

 1. 2.     Bekrachtiging en opvolging van het partnerschap

Als de financiële ondersteuning wordt toegekend, ondertekenen de drager van het project en de Koning Boudewijnstichting (voor het Fonds VINCI) een ondersteuningsovereenkomst. De ondernemingen van de groep VINCI waken erover dat er een partnerschapsakkoord wordt afgesloten tussen de peter(s) en de drager van het project, met daarin een duidelijke rolverdeling, het gebruik dat zal worden gemaakt van de toegekende hulp, de modaliteiten van het peterschap, alsook de doelstellingen en indicatoren die moeten worden opgevolgd.

De Koning Boudewijnstichting staat in voor de opvolging van de realisatie van het project op basis van de bepalingen in de overeenkomst. De permanente vertegenwoordiger van het Fonds VINCI blijft ter beschikking van de peter en van de drager van het project om hulp te bieden bij het levend houden van de samenwerking. Dat gebeurt door het organiseren van regelmatige opvolgingsmomenten en door de acties te evalueren. De drager van het project ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een model van evaluatieverslag.

Na een jaar maakt de peter de door de drager van het project en hemzelf ingevulde evaluatieverslag over aan de Koning Boudewijnstichting. Zo kan er een balans worden opgemaakt van het partnerschap met de ondersteunde organisatie en kunnen de toekomstperspectieven worden bepaald.

 

 1. 3.     Samenstelling van het Bestuurscomité

Het Bestuurscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van het Fonds VINCI en de Koning Boudewijnstichting. Het wordt voorgezeten door een persoon die voor beide organisaties een externe is.

 

 1. 4.     Samenstelling van de Jury

De Jury is samengesteld uit externe experts en medewerkers van de oprichtende entiteiten. Hij wordt voorgezeten door een externe expert. De Jury is onafhankelijk en neemt de beslissingen collegiaal. Het juryrapport wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds VINCI, dat de eindbeslissing neemt.

 

 1. 5.     Permanente vertegenwoordigers van het Fonds VINCI in België
 • Els De Brouwer, Management Assistant, VINCI Energies International Belgium
 • Danielle Vanderbrugge, Management Assistant, VINCI Energies International Belgium

 

Stel een project voor

 

Het lijkt erop dat uw internetbrowser verouderd is.
Voor de beste weergave van deze website adviseren we u om een update van uw browser uit te voeren.