Een vraag : een antwoord

Moet men het interventiedomein van het project goed kennen om er peter van te kunnen zijn ?
Niet noodzakelijk maar om het project zo goed mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat u zich als peter in de geografische nabijheid van het project bevindt. Het is deze nabijheid die er zal voor zorgen dat het partnership zich ten volle zal ontwikkelen.

Peter zijn, neemt dit veel tijd in beslag ?
Alles hangt af van uw beschikbaarheid en van uw capaciteiten mbt dit engagement. Aan u om uit te maken hoeveel tijd u eraan kan besteden al naargelang de noden van het project en uw beschikbaarheid.

Kan iedereen peter worden ?
Ja, vanaf het ogenblik dat men aanvaardt een beetje van zijn tijd te investeren om zich te engageren in dergelijke projecten.
Alle kostbare hulp is welkom.

Op welk ogenblik moet ik mijn hiërarchie verwittigen ?
Van zodra u beslist heeft om peter te worden. Van zodra u uw hiërarchie heeft geïnformeerd over uw engagement kan deze u helpen om u te organiseren rekening houdend met uw werklast.

Hoelang duurt het peterschap ?
De duurtijd varieert in functie van de omvang van de genomen initiatieven, maar eveneens van uw beschikbaarheid en van vragendie u kunnen gesteld worden door de projectdragers. Een zekerheid : indien het voor u onmogelijk wordt om het peterschap verder te zetten, verwittig dan het Fonds opdat men een nieuwe medewerker van VINCI kan zoeken die uw werk kan verder zetten.

Het lijkt erop dat uw internetbrowser verouderd is.
Voor de beste weergave van deze website adviseren we u om een update van uw browser uit te voeren.