Zowel menselijke als financiële steun

Het Fonds VINCI ondersteunt organisaties op een duurzame wijze. Dat doet het Fonds door het stimuleren van de overdracht van competenties bij de medewerkers van de groep VINCI naar de ondersteunde organisaties via het peterschap alsook door financiële steun te bieden voor investeringen in het kader van een project. Alleen projecten waarbij de vrijwillige inzet van medewerkers van de groep VINCI mogelijk is, kunnen worden geselecteerd. De geografische nabijheid van degene die het project draagt en de peter(s)/meter(s) zal dan ook bij de beoordeling van de haalbaarheid van het peterschap worden ingeschat in de loop van de selectie.

Profiel van de projecten die in aanmerking komen

 • De projecten streven een van de volgende doelen na ten gunste van personen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede: (1) jongeren sensibiliseren tot meer burgerschap, (2) sociale reïntegratie, (3) toegang tot huisvesting.
 • De initiatieven plannen de betrokkenheid van medewerkers van de groep VINCI (dankzij het peterschap), een van de basisprincipes van het Fonds VINCI. Het peterschap kan diverse vormen aannemen wat de inzet en de overdracht van competenties betreft.
 • De projecten worden in België uitgevoerd, in de wijken waar de ondernemingen of de medewerkers van de groep VINCI actief zijn. Deze nabijheid staat borg voor de efficiëntie en relevantie van het peterschap.
 • De gevraagde financiële steun gaat naar uitgaven voor investeringen in materiaal (werktuigen, voertuigen, informatica, meubilair, inrichting van lokalen, enz.) of in immateriële noden (website, vorming die rechtstreeks verbonden is met het project, enz.). Terugkerende kosten kunnen niet worden gedekt (werkingskosten zoals lonen, huurkosten, verzekeringen, enz.). Het Fonds VINCI kent een tijdelijke financiële steun toe.
 • De financiële steun moet worden gebruikt in 2020. Het peterschap daarentegen is niet beperkt in de tijd. De projecten voorzien een realistische kalender voor hun uitvoering.
 • De initiatieven beogen duurzaamheid en hebben als doel jobs of een activiteit te bestendigen. Tijdelijke projecten komen niet in aanmerking (tentoonstellingen, manifestaties, enz.).
 • De organisatie is bereid om tijd en energie te besteden aan de verdere ontwikkeling van het project.

Bij haar selectie zal de jury op de volgende criteria letten:

 • Kwaliteit en meerwaarde van het peterschap voor het project, de begunstigden en de organisatie
 • Verband met de bevoegdheden of de activiteiten van de groep VINCI
 • Duurzame positieve impact op de toegang tot de arbeidsmarkt
 • Meerwaarde van de financiële steun voor het project, de begunstigden en de organisatie
 • Mate waarin de middelen (menselijk en financieel) zijn afgestemd op de streefdoelen

 

Het lijkt erop dat uw internetbrowser verouderd is.
Voor de beste weergave van deze website adviseren we u om een update van uw browser uit te voeren.