De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen

Zijn plaats in de samenleving vinden, betekent eerst en vooral werk hebben. Daarom ondersteunt het Fonds VINCI initiatieven die verband houden met de volgende hoofddoelstellingen:

Inschakeling op de arbeidsmarkt

Het helpen van organisaties (bestaande of in ontwikkeling) die het voor mensen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt, mogelijk maken om (weer) vertrouwd te worden met de wereld van het werk, door hen een aangepaste opleiding aan te reiken en hen socioprofessioneel te begeleiden. Organisaties die mensen via een economische activiteit weer willen inschakelen behoren tot deze categorie.

Vorming en kwalificatie

Het begeleiden van verenigingen die basisopleidingen en alfabetiseringscursussen aanbieden, en die mensen zonder kwalificaties helpen om zich in het beroepsleven te oriënteren.

Vervoer naar werk

Het aanmoedigen van initiatieven die de mobiliteit van mensen zonder transportmiddelen verbeteren, waardoor ze makkelijker aan het werk geraken.

Het lijkt erop dat uw internetbrowser verouderd is.
Voor de beste weergave van deze website adviseren we u om een update van uw browser uit te voeren.