Het samenleven verbeteren

Vaak legt men er de nadruk op dat onze samenleving gekenmerkt wordt door een toenemend individualisme en het terugplooien op zichzelf. Toch ijveren talrijke organisaties al sinds jaren in buurten, steden en dorpen om van de sociale cohesie een realiteit te maken voor alle bewoners, met een bijzondere aandacht voor kansarme of uitgesloten personen. Het Fonds VINCI streeft wat dit betreft drie doelstellingen na:

Jeugd en Burgerschap

Acties ondersteunen die bij jongeren de zin voor burgerschap bijbrengen, het zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en het respecteren van de regels voor het samenleven.

Sociale herintegratie

Organisaties helpen die mensen bijstaan die in een toestand van uitsluiting leven, en dat om hen weer zelfvertrouwen te doen krijgen, een behoorlijk leven te laten leiden en dagelijkse taken uit te voeren. Doel is een geleidelijke herintegratie in het sociale weefsel.

Toegang tot huisvesting

Verenigingen aanmoedigen die de toegang tot huisvesting bevorderen voor de zwaksten in onze samenleving, om hen weer een stabieler leven te laten leiden waarbij ze zich betrokken weten bij de maatschappij.

Initiatieven die zich tot gehandicapte personen richten, worden enkel toegelaten indien ze de opleiding of de inschakeling op de arbeidsmarkt van de begunstigden beogen. Initiatieven die de nauwe integratie van gehandicapte personen beogen, komen niet in aanmerking in het kader van deze oproep.

 

Het lijkt erop dat uw internetbrowser verouderd is.
Voor de beste weergave van deze website adviseren we u om een update van uw browser uit te voeren.