Voorstelling

Het Fonds VINCI ondersteunt projecten van algemeen belang. Door in België het Fonds VINCI op te zetten, geven de oprichtende entiteiten blijk van hun wil om mee de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.
Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Het Fonds zal dus niet alleen financiële steun toekennen, maar zal zijn medewerkers van de groep VINCI ook de kans bieden om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties. De medewerkers van de groep VINCI in België zullen zich hierdoor op duurzame wijze kunnen inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.
Organisaties die belangstelling hebben voor een dergelijk partnerschap worden uitgenodigd om hun kandidaatsdossier in te dienen.

Het Fonds VINCI zal in 2018 enkel het thema ‘toegang tot de arbeidsmarkt’ steunen.

De twee thema's

 

Het lijkt erop dat uw internetbrowser verouderd is.
Voor de beste weergave van deze website adviseren we u om een update van uw browser uit te voeren.